Σχολή κομμωτικής Γιαννέρη – Βασική εκπαίδευση

Tο πρόγραμμα Βασικής Εκπαίδευσης περιλαμβάνει:

Σχολή κομμωτικής Γιαννέρη – Βασική εκπαίδευση

ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ – Basic Level

Η βασική εκπαίδευση απευθύνεται σε νέους και νέες που θέλουν να ασχοληθούν με την Κομμωτική Τέχνη.
Οι μαθητές, ανάλογα με την πρόοδό τους, εξασκούνται σε ζωντανά μοντέλα με την επίβλεψη και καθοδήγηση των εκπαιδευτών.

Με σύγχρονο εξοπλισμό τεχνικών μέσων, σε ένα άριστο εργασιακό και μαθησιακό περιβάλλον, με μοντέρνα εκμάθηση και ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών, η σχολή κομμωτικής Gianneri Academy στην Θεσσαλονίκη εγγυάται ένα επιτυχημένο αποτέλεσμα.

Διάρκεια σπουδών: 12 μήνες (1200 ώρες διδασκαλίας)


Μόνο το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου I Gianneri Academy:

  • Διαθέτει δικά του Κομμωτήρια για την πρακτική εφαρμογή της εκπαίδευσης σε ζωντανά μοντέλα.
  • Δίνει στους σπουδαστές τη δυνατότητα πρακτικής εξάσκησης στα Κομμωτήρια Γιαννέρη, για να αποκτήσουν και δεύτερο δίπλωμα.
  • Συνεργάζεται μέσω του Γραφείου Καριέρας με κομμωτήρια και εταιρείες, για άμεση επαγγελματική αποκατάσταση.
  • Παρέχει Δίπλωμα Προϋπηρεσίας για να μπορούν οι σπουδαστές να δουλέψουν αμέσως μετά την αποφοίτηση τους.

Εγγραφές: Όλο τον χρόνο!

Οι μαθητές από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να εξασφαλίσουν σπουδαστική VISA από την Ελληνική Πρεσβεία ή το Προξενείο που υπάρχει στην χώρα τους, σύμφωνα με τον νόμο 2910/01, για το χρονικό διάστημα των σπουδών τους.

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Σπουδών

Δευτέρα έως Παρασκευή

1° Τμήμα

09.00 – 14.00

2° Τμήμα

14.00 – 19.00

(ΚΔΒΜ Επιπέδου Ι, πιστοποιημένο από το Υπουργείο παιδείας Αρ. Άδειας: 6481 – 19780/16-2-11, ΦΕΚ Β’ 472/24-3-11 ΥΑ & ΥΠ 32827//Η/26-3-12)

%d bloggers like this: