Ιδιωτικό ΙΕΚ ισότιμο με το δημόσιο

Κρατικό πτυχίο κομμωτικής

  • To IEK Κομμωτικής Gianneri Academy είναι αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας ως Ιδιωτικό ΙΕΚ και ισότιμο με το Δημόσιο.
  • Η επιτυχής ολοκλήρωση των σπουδών, οδηγεί στην απόκτηση κρατικού πτυχίου, με το οποίο οι απόφοιτοι μπορούν να συμμετέχουν στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ (μοριοδότηση 150 μονάδων για διορισμό στο δημόσιο).
  • Το δίπλωμα είναι αναγνωρισμένο στην Ελλάδα και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως δίπλωμα μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης επιπέδου 3+.

Άμεση έναρξη επιχείρησης με την ολοκλήρωση των σπουδών

Άδεια άσκησης επαγγέλματος

  • Το πρόγραμμα εκπαίδευσης για την ειδικότητα Τεχνικός Κομμωτικής Τέχνης του ΙΕΚ Κομμωτικής Gianneri Academy διαρκεί συνολικά 5 εξάμηνα.
  • Περιλαμβάνει 4 εξάμηνα μαθητείας και 1 εξάμηνο πρακτικής εξάσκησης σε κομμωτήρια με τα οποία συνεργάζεται το ΙΕΚ Κομμωτικής Gianneri Academy.
    Κατά την διάρκεια της πρακτικής τους εξάσκησης, οι σπουδαστές αμοίβονται κανονικά.
  • Μετά το τέλος και του 5ου εξαμήνου δίδεται η άδεια άσκησης επαγγέλματος με εξετάσεις από το Υπουργείο Παιδείας.
  • Οι απόφοιτοι έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν ως ελεύθεροι επαγγελματίες στο δικό τους κομμωτήριο ή κουρείο.