Ο σύγχρονος και πλήρως εξοπλισμένος χώρος της σχολής Γιαννέρη