Η σχολή μας παρέχει μια  ιδιαίτερα προσαρμοσμένη στις ανάγκες του μαθητή εκπαίδευση για την καλύτερη αποτελεσματικότητα του, η οποία πραγματοποιείται από την Creative Director Όλγα Γιαννέρη.

Βελτιώνουμε τις αδυναμίες και αξιοποιούμε τα δυνατά σας σημεία, σχεδιάζοντας ένα πρόγραμμα σπουδών που ταιριάζει καλύτερα στις απαιτήσεις σας, είτε για μια είτε για περισσότερες μέρες.

Εκπαιδευτικές Ενότητες

-Θεωρία σχημάτων ( Στρόγγυλο, Τρίγωνο, Τετράγωνο)

-Θεωρία τεχνικών ( Line , Graduation , Layers)

-Μακριά Εμπορικά κουρέματα με έντονο φιλάρισμα

-Κοντά εμπορικά κουρέματα

-Καρέ Bob σε διάφορα μήκη

-Τεχνικές κοπής φράντζας

-Τεχνικές Disconnection ( Ασύνδετα τμήματα)

-Τεχνικές Φινιρίσματος – Point Cutting

 

Υπάρχει δυνατότητα συνδυασμού των εκπαιδευτικών ενοτήτων ανάλογα με τις ανάγκες του μαθητή.